wanderungen


Belalp - Hängebrücke - Riederalp

11.4 km - 5 Std - 646 hm Anstieg - 841 hm Abstieg

 

 

Blatten - Massaweg - Riedmörel

9.3 km - 3 Std - 186 hm Anstieg - 340 hm Abstieg

mittel

 

Blatten - Egga - Holzji - Aletschbord - Belalp

7.8 km - 3 1/4 Std - 807 hm Anstieg - 41 hm Abstieg

mittel 

 

Belalp - Foggenhorn - Belalp

12.5 km - 4 1/4 Std - 780 hm Anstieg - 780 hm Abstieg